گیاهان

خواص گیاه آگاو

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۵۰ +۰۳:۳۰گیاهان|

نام های دیگر:صباره، الصبرالامریکی، کوواربوتی مشخصات: گیاهی است از خانواده Amaryllidaceae، گونه های متعدد و مختلفی دارد. گیاهی است معمولا بدون ساقه ،برگ های آن ریشه ای و به طور گروهی مستقیما از ریشه خارج می شوند، برگهای بزرگ،پهن،دراز به طول تقریبا دو متر،ضخیم،گوشتی،زیر برگ ها محدب و برآمده و روی برگها مقعر به رنگ [...]

خواص شنبلیله

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۷ +۰۳:۳۰گیاهان|

شنبلیله گیاهی است علفی ، یکساله و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر . بر گهای این گیاه بیضی شکل با نوک مدور که حدود نصف بالای پهنک آن داندانه دار است. برگها مرکب از سه برگچه بوده که از یک نقطه منشعب می شوند. گل ها منفرد ، به رنگ زرد روشن و گاهی بنفش [...]

خواص آفتابگردان

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰گیاهان|

نام های دیگر:گل آفتاب, آذریون, ارواله, طرنشول, عبادالشمس, حشیشه القعرب, زهره الغریب, آذرگون tournesol- helianthe- annuel- heliathe- sunflower- crand- soleil- fleur du soleil مشخصات: گیاهی است از خانواده comppositae, یکساله با ساقه قوی و محکم که بلندی آن یک تا ۲/۵ متر هم می رسد.برگ های آن پهن نوک تیز و دندانه دار یا بی [...]

خواص گیاه آفتاب پرست

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰گیاهان|

نام های دیگر:گل آفتاب پرست,آفتاب گردک,دوترالشمس,صامریوما. مشخصات: گیاه آفتاب پرست گیاهی است از خانواده گاوزبان Boraginaceae، علفی و یکساله به شکل بوته ای با ساقه های چوبی.ساقه آن کوتاه و پوشیده از پرز غباری و بلندی آن به ده تا هفتاد سانتی متر می رسد و خیلی پر شاخه و منشعب است. برگ های آن [...]

خواص آرنیکا

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰گیاهان|

نام های دیگر: سوسن کوهی _ تنباکوی کوهی _ همیشه بهار کوهی _ خانق الفهد _ دخان الفوح _ دود خوشبو _ آرنیقه. مشخصات: گیاهی است از خانواده compositae، چند ساله و کوچک، دارای ریشه لیفی قرمز.برگ های اولیه آن که از یقه گیاه خارج می شود به شکل گروهی ،بزرگ بیضی شکل نوک تیز، [...]