میوه ها

خواص انگور

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰میوه ها|

نام های دیگر: تاک- تنک- تله زر- رز- رزان- رزگون- رزجون- دیورز- رش- تره رش- میو- غوره- بودادوه- عنب- کرم_ کرم بری خواص درمانی: ۱- آن را بخوریدمقوی و مغذی است،قلب را تقویت می کند،ادرار آور است،ترشح کبد را زیاد می کند،مواد سوداوی و سوخته را دفع می کند،اعتدال دهنده اخلاط است،از مسمومیت بدن در مقابل [...]

خواص آلو

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰میوه ها|

نام های دیگر:آلو زرد، آلو سیاه، آلوی بخارا، اجاس، چوجه براغانی، برقوق، قطره طلا، قلوب الدجج مشخصات: درخت آلو درختی است از خانواده Rosaceae،کوتاه است و عم وما بدون خار بلندی چهار تا پنج متر که ریشه آن زیاد عمیق نمی شود، تنه آن دارای چوب سخت با رگه های قرمز،تاج درخت در بعضی ارقام [...]

خواص آلوچه وحشی

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰میوه ها|

نام های دیگر: آلوچه سگک,گوجه ترش,گوجه جنگلی,گوجه وحشی,هلاله,هلانه,خالودار,اجاس بری, انجاص بری .Prunellir- Epine noire- Pruneir epineux- Pruneir sauvage- Sloe tree- Spiny plum- Black thorn  مشخصات: آلوچه وحشی گیاهی است از خانواده Rosaceae،درختپه ای دارد کوتاه به ارتفاع یک تا دو متر دارای شاخه های متعددکه تیغ های فراوان دارد.برگ های آن بیضی کوچک و نوک [...]

خواص آووکادو

۱۳۹۴-۱۰-۲۹ ۱۵:۵۱:۲۸ +۰۳:۳۰میوه ها|

درختچه آووکادو: نام های دیگر: Poire davocat- avoc مشخصات: درختچه ای دارد کوچک و از خانواده Lauraceae، میوه اش مثل میوه های دیگر خوراکی است، و به شکل و ابعاد گلابی و رنگ خارجی آن قهوه ای مایل به بنفش ولی رنگ گوشت داخل آن سبز و گوشت مغز آن سبز روشن مایل به سفید [...]

خواص آناناس

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۸ +۰۳:۳۰میوه ها|

نام های دیگر: .pineappice- comestible مشخصات: گیاهی است از خانواده ی Bromeliaceae،پایا و علفی، برگ های آن بطور گروهی از ناحیه یقه گیاه بیرون می آید دراز و نوک تیز و سخت و اغلب در کناره برگ ها خار وجود دارد. گل های آن به صورت خوشه ای فشرده در ابعاد مخروط میوه ی کاج [...]