طب سنتی ایران

/طب سنتی ایران

مزاج خود را بشناسید

۱۳۹۴-۱۰-۲۸ ۱۸:۱۰:۳۵ +۰۳:۳۰آموزش شناخت طبع|

شناسایی طبع یا مزاج انسان از جمله مباحثی است که نه تنها در طب سنتی ایران بلکه در سایر طب های سنتی جهان مثل طب سنتی چینی، رومی، یونانی و هندی نیز دیده می شود. از این رو شناسایی مزاج و پرداختن به آن در طول زندگی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شیوه [...]

شناخت طب سنتی ایران

۱۳۹۴-۱۰-۲۸ ۱۷:۲۲:۳۳ +۰۳:۳۰تاریخچه طب سنتی|

یکی از سؤالاتی که برای انسان همیشه مطرح بوده این است که خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل گرفته است. بر اساس شواهد تاریخی، ایران منشاء طب در جهان بوده است. البته دیرینگی و آغاز پزشکی را در هیچ کشوری به درستی نمی [...]