دمنوش ها

دمنوش چای

۱۳۹۶-۸-۲۹ ۱۵:۳۱:۴۹ +۰۳:۳۰دمنوش ها|

چای نخستین بار در سال ۱۲۷۶ شمسی در ایران کشت شد و هم اکنون به عنوان نوشیدنی سنتی ایران جایگاه ویژه ای یافته است بطوری که ۵/۴ درصد از کل چای جهان در ایران مصرف می شود. طبق تحقیقات، مردم ایران سالا‌نه حدود ۱۰۰ هزار تن چای مصرف می کنند که کمتر از نیمی از [...]